Vanaf heden tem 31/3/2022:

Gezien de stopzetting van de praktijk van meerdere collega's in de omgeving is onze praktijk momenteel overbezet. Dit ook telefonisch. 

Daarom kunnen we geen nieuwe patiënten meer aanvaarden tem 31/3/22. 

Gekende patiënten in de praktijk met een hoogdringend probleem? Gelieve hen te laten sms'en met vraag om hen op te bellen. 


Vanaf 1 april 2022:

  • Huisartsen die introlution als agendasysteem gebruiken, kunnen onmiddellijk een afspraak maken via Zoeken en dan “Maak externe afspraak”
  • Anders kan u zich laten registreren via http://specialist.introlution.be en daarna inloggen om een afspraak maken.
  • Gelieve de afspraakmomenten voor te behouden voor dringende problemen en duidelijk te maken aan uw patiënt dat er enkel tijd is om het urgente probleem te behandelen.