Spataderen

Oppervlakkige, dunne spataders (bezemreiser) kunnen behandeld worden door de dermatoloog. 
Vaak is vooraf een duplex onderzoek nodig om de grotere, onderliggende bloedvaten na te kijken. Dit onderzoek gebeurt door de radioloog en u hebt hiervoor een verwijsbrief nodig.

Sclerocompressietherapie:

Uitgezette bloedvaatjes worden ingespoten met Aethoxysclerol. Er wordt een drukverband aangelegd op de raadpleging en u dient compressieve kousen te dragen gedurende gemiddeld 3 weken.

De behandeling is enkel op afspraak en duurt langer dan een gewone raadpleging. Deze afspraak kan dus enkel door de dokter zelf ingeboekt worden en niet via de website. 
Na de behandeling is een compressief verband nodig. U dient zelf compressieve kousen mee te brengen (steunkousen, compressieklasse 2, best dijkousen met zelfophoudende band).